Traja králi

6. január patrí tradične sviatku Troch kráľov. Keďže sa jedná o ďalšiu z mojich obľúbených tradícií, naučili sme sa dnes riekanku o kráľovi a zároveň sme si 3 kráľov aj vyrobili.

Čo k tomu budeme potrebovať?

 • žltý vlnitý papier
 • výkres formátu A4
 • biely papier
 • lepidlo
 • lekárske špachtle (lopatky)
 • dierkovačky s motívom koruny
 • farbičky
 • šablóna na maľovanie
 • nožnice
 • ozdobné nožnice
 • uhľový papier

Akú techniku na to použijeme?

obkresľovanie, vystrihovanie, lepenie, maľovanie, dierkovanie

Takto sa to podarí

Na biely papier si ceruzkou nakreslíme kruh a pomocou uhľového papiera ho obkreslíme 3x na výkres a 3x na biely papier. Ozdobnými nožnicami vystrihneme kruhy z oboch papierov. Na kruhy z výkresu namaľujeme farbičkami tvár. Kamilka ešte nevie kresliť tvár, tak sme si pomohli šablónou na maľovanie, ktorú obkresľuje krásne. Na žltý vlnitý papier si nakreslíme 3 koruny a vystrihneme ich nožnicami. Do spodnej časti korún vydierkujeme motív koruny. Lepidlo nanesieme do spodnej časti koruny na hladkú stranu papiera a prilepíme ju na kruh z výkresu celkom 3x. Vezmeme lekárske špachtle a každú z 1/3 potrieme lepidlom. Prilepíme o výkres z druhej strany cca. do 1/3 max. do polovice kruhu. Na biely papier nanesieme lepidlo po celej ploche a prilepíme na výkres a špachtľu. Na špachtle napíšeme iniciály mien 3 kráľov G, M a B. Hotovo.

Legenda hovorí, že 3 králi prišli do Betlehema pokloniť sa Ježiškovi v jasličkách, Kamilka poklonu aj názorne predviedla. Aby sme to mali komplet so všetkým, čo k tomu patrí.

Výsledné dielo

Náročnosť vzhľadom k veku – 2 roky

nenáročné